Sprawa T-540/14: Postanowienie Sądu z dnia 19 stycznia 2016 r. - Klass/OHIM - F. Smit (PLAYSEAT i PLAYSEATS).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.106.46

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2016 r.

Postanowienie Sądu z dnia 19 stycznia 2016 r. - Klass/OHIM - F. Smit (PLAYSEAT i PLAYSEATS)
(Sprawa T-540/14) 1

Język postępowania: niderlandzki

(2016/C 106/55)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2016 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 329 z 22.9.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.