Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 2 maja 2017 r. - Bermejo Garde/EKES
(Sprawa T-511/16) 1

Język postępowania: francuski

(2017/C 202/45)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 184 z 16.6.2014 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem F-23/14 i przekazana Sądowi Unii Europejskiej w dniu 1 września 2016 r.).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.