Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.28/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2017 r. - Yotrio Group/EUIPO (Umieszczenie zielonej obwódki na nóżce)
(Sprawa T-47/17) 1

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 202/47)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 95 z 27.3.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.