Sprawa T-440/14: Postanowienie Sądu z dnia 14 stycznia 2016 r. - Premo/OHIM - Prema Semiconductor (PREMO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.60/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Postanowienie Sądu z dnia 14 stycznia 2016 r. - Premo/OHIM - Prema Semiconductor (PREMO)
(Sprawa T-440/14) 1

Język postępowania: angielski

(2016/C 098/77)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 315 z 15.9.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.