Sprawa T-376/19: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2019 r. - El Corte Inglés/EUIPO - Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG... - OpenLEX

Sprawa T-376/19: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2019 r. - El Corte Inglés/EUIPO - Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.263.72

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2019 r. - El Corte Inglés/EUIPO - Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)
(Sprawa T-376/19)

Język skargi: hiszpański

(2019/C 263/77)

(Dz.U.UE C z dnia 5 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J.L. Rivas Zurdo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o. (Lublana, Słowenia)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca przed Sądem

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY - zgłoszenie nr 15 879 323

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie R 1684/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
uwzględnienie niniejszej skargi o stwierdzenie nieważności i w konsekwencji określenie podstawy stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji o oddaleniu odwołania zgłaszającego i utrzymaniu w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów (sprzeciw B 2 840 414) odmawiającej rejestracji unijnego znaku towarowego nr 15 879 323 jedynie dla towarów i usług z klas, których dotyczył sprzeciw (7, 9, 11, 16, 35 i 42) z wyłączeniem następujących towarów z klasy 7, które również zostały dopuszczone: "mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj; automaty do sprzedaży"; oraz
-
obciążenie kosztami postępowania strony lub stron przeciwnych skardze.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.