Sprawa T-368/22: Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2022 r. - Cassa Centrale/EUIPO - Bankia (BANQUÌ)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.303.56

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2022 r. - Cassa Centrale/EUIPO - Bankia (BANQUÌ)
(Sprawa T-368/22)

Język skargi: angielski

(2022/C 303/72)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA (Trydent, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci J. Graffer, G. Locurto i A. Ottolini)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Bankia, SA (Madryt, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego "BANQUÌ" - zgłoszenie nr 17 889 900

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie R 1318/2021-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji uznając oznaczenia za niepodobne i dopuszczając wniosek o rejestrację, wobec której wniesiono sprzeciw;

- obciążenie stron przeciwnych kosztami niniejszego postępowania.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.