Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.61/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - Eagle IP/EUIPO - Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)
(Sprawa T-336/18) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/64)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Prezes dziewiątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 268 z 30.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.