Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2017 r. - The GB Foods/EUIPO - Yatecomeré (YATEKOMO)
(Sprawa T-336/17)

Język skargi: hiszpański

(2017/C 318/17)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: The GB Foods (L'Hospitalet de Llobregat, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci M. Buganza González i E. Torner Lasalle)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Yatecomeré, SL (Ribadumia, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "YATEKOMO" - unijny znak towarowy nr 11 703 568

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie R 1506/2016-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie niniejszej skargi na decyzję izby odwoławczej EUIPO z dnia 13 marca 2017 r. (sprawa R 1506/2016-5) za dopuszczalną i jej uwzględnienie poprzez stwierdzenie nieważności decyzji izby odwoławczej EUIPO oraz poprzez przywrócenie i stwierdzenie ważności znaku towarowego nr 11 703 568 "YATEKOMO" dla ogółu towarów z klas 29 i 30, dla których pierwotnie wnoszono o rejestrację;
- orzeczenie, że znak towarowy "YATEKOMO" jest powszechnie znany;
- nakazanie EUIPO udostępnienia Sądowi wszystkich dokumentów złożonych przez stronę skarżącą, a składających się na akta prowadzonego przed EUIPO postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku towarowego, co umożliwi zbadanie całości dokumentacji przedłożonej w sprawie.
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania zgodnie z art. 134 regulaminu postępowania przed Sądem.

Podniesione zarzuty

- Znak towarowy "YATEKOMO" nie narusza art. 8 rozporządzenia nr 207/2009. Słowny unijny znak towarowy nie koliduje z wcześniejszym hiszpańskim znakiem towarowym o charakterze mieszanym "ya te comeré el vacío que te llena".
- Powszechna znajomość nabyta przez znak towarowy nr 11 703 568 "YATEKOMO".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.