Sprawa T-329/19: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2019 r. - 12seasons/EUIPO - Société Immobiliere et Mobiliere de Montagny (BE... - OpenLEX

Sprawa T-329/19: Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2019 r. - 12seasons/EUIPO - Société Immobiliere et Mobiliere de Montagny (BE EDGY BERLIN).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.246.41

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 maja 2019 r. - 12seasons/EUIPO - Société Immobilière et Mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN)
(Sprawa T-329/19)

Język skargi: niemiecki

(2019/C 246/43)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: 12seasons GmbH (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Gail)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Société Immobilière et Mobilière de Montagny (Roanne, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy BE EDGY BERLIN - zgłoszenie nr 15 981 921

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie R 1522/2018-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 60 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.