Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.178.34/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 6 lutego 2017 r. - Bender/Parlament
(Sprawa T-30/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 178/54)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Prezes Sądu zarządził wykreślenie sprawy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.