Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.33/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 17 marca 2017 r. - El Corte Inglés/EUIPO - AATC Trading (ALIA)
(Sprawa T-299/13) 1

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 178/48)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 215 z 27.7.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.