Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.81/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 26 listopada 2018 r. - Danpower Baltic / Komisja
(Sprawa T-295/17) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/109)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 256 z 7.8.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.