Sprawa T-279/17: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2017 r. - Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready). - OpenLEX

Sprawa T-279/17: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2017 r. - Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.37/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2017 r. - Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)
(Sprawa T-279/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 213/50)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hermann Bock GmbH (Verl, Niemcy) (przedstawiciele: Rechtsanwälte S. Maaßen i V. Schoene)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "Push and Ready" - zgłoszenie nr 14 758 205

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie R 1279/2016-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji doręczonej w dniu 1 marca 2017 r., w której Izba Odwoławcza odmówiła rejestracji graficznego znaku towarowego nr 014758205, a także przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez EUIPO.

Podniesiony zarzut

-
Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.