Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.35/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2017 r. - Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)
(Sprawa T-272/17)

Język postępowania: węgierski

(2017/C 231/43)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strona

Strona skarżąca: Webgarden Szolgátató és Kereskedelmi Kft. (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciele: adwokat G. Jambrik) Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy "Dating Bracelet" - zgłoszenie nr 14450019

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie R 658/2016-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 4 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
- Naruszenie art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.