Sprawa T-258/16: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2016 r. - Mediterranean Premium Spirits/EUIPO - G-Star Raw (GINRAW). - OpenLEX

Sprawa T-258/16: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2016 r. - Mediterranean Premium Spirits/EUIPO - G-Star Raw (GINRAW).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.251.44

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2016 r. - Mediterranean Premium Spirits/EUIPO - G-Star Rawm (GINRAW)
(Sprawa T-258/16)

Język skargi: hiszpański

(2016/C 251/50)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mediterranean Premium Spirits, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: J. Mora Granell i J. Romaní Lluch, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: G-Star Raw CV (Amsterdam, Niderlandy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "GINRAW" - zgłoszenie nr 12 431 681

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie R 1583/2015-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, odmawiającej rejestracji unijnego znaku towarowego nr 12 431 681 "GIN-RAW" dla klas 21 i 33, i w konsekwencji dopuszczenie do rejestracji rzeczonego znaku towarowego;
-
obciążenie kosztami postępowania EUIPO oraz interwenientki, jeżeli przystąpi ona do sprawy.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b oraz art. 75 rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.