Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.45/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2017 r. - Der Grüne Punkt/EUIPO - Halston Properties (Przedstawienie okręgu z dwoma strzałkami)
(Sprawa T-253/17)

Język skargi: niemiecki

(2017/C 195/61)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: Rechtsanwältinnen P. Goldenbaum, I. Rohr i N. Ebbecke)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Halston Properties, s. r. o. GmbH (Bratysława, Słowacja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy (Przedstawienie okręgu z dwoma strzałkami) - unijny znak towarowy nr 298 273

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie R 1357/2015-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania;
- na wypadek gdyby druga strona postępowania przystąpiła do sprawy w charakterze interwenienta: obciążenie interwenienta własnymi kosztami.

Podniesiony zarzut

- Naruszenie art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.