Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.287.23/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 sierpnia 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2016 r. - Cleversafe/EUIPO (Storage Beyond Scale)
(Sprawa T-253/16)

Język postępowania: angielski

(2016/C 287/29)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Cleversafe, Inc. (Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki) (przedstawiciel: adwokat A. Lingenfelser)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "Storage Beyond Scale" - zgłoszenie nr 13 975 446

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie R 2240/2015-4

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Podniesiony zarzut

- Wyrazy tworzące znak towarowy nie są ograniczone do zachwalającego znaczenia, jak twierdzi ekspert.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.