Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.58/5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 8 września 2015 r. - Chemo Ibérica/OHIM - Novartis (EXELTIS)
(Sprawa T-253/14) 1

Język postępowania: hiszpański

(2015/C 381/74)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 253 z 4.8.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.