Sprawa T-213/16: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2016 r. - El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE). - OpenLEX

Sprawa T-213/16: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2016 r. - El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.243.41

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lipca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2016 r. - El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE)
(Sprawa T-213/16)

Język skargi: hiszpański

(2016/C 243/45)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Rivas Zurdo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (Monachium, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "FREE STYLE" - unijny znak towarowy nr 4 761 731

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie R 387/2015-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie strony lub stron, które żądają oddalenia niniejszej skargi, kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Zarzuty i żądania identyczne z tymi podnoszonymi w sprawie T-212/16, El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.