Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.338.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 23 sierpnia 2017 r. - ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)
(Sprawa T-209/17) 1

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 338/25)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2017 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 168 z 29.5.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.