Dz.U.UE.C.2019.44.82/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - Wirecard / EUIPO - AXA Banque (boon.)
(Sprawa T-2/18) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/113)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 63 z 19.2.2018.