Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.381.58/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 22 lipca 2015 r. - Swedish Match North Europe/OHIM - Skruf Snus (opakowania na tytoń doustny)
(Sprawa T-196/14) 1

Język postępowania: angielski

(2015/C 381/71)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 151 z 19.5.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.