Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.359.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2013 r.

Postanowienie Sądu z dnia 17 października 2013 r. - Transworld Oil Computer Centrum i in. przeciwko Eurojust

(Sprawa T-192/13) 1

(2013/C 359/37)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2013 r.)

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 171 z 15.6.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.