Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.129.35

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2017 r. - Marriott Worldwide/EUIPO - Graf (Przedstawienie uskrzydlonego byka)
(Sprawa T-151/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 129/54)

(Dz.U.UE C z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: A. Reid, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Johann Graf (Gumpoldskirchen, Austria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Johann Graf

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy (Przedstawienie uskrzydlonego byka) - unijny znak towarowy nr 10 511 723

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie R 165/2016-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 53 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.