Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.61/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 marca 2017 r. - EFB/Komisja
(Sprawa T-150/15) 1

Język postępowania: angielski

(2017/C 144/88)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 190 z 8.6.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.