Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.54.34/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2018 r. - Kibelisa / Rada
(Sprawa T-139/17) 1

Język postępowania: francuski

(2019/C 54/49)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Prezes dziewiątej izby zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 129 z 24.4.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.