Nowość Sprawa T-1125/23: Postanowienie Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Goodwill M + G v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3492

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2024 r.

Postanowienie Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Goodwill M + G/Komisja
(Sprawa T-1125/23) 1

(C/2024/3492)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2024 r.)

Prezes siódmej izby zarządziła wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C, C/2023/1105 z 5.2.2024.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.