Sprawa C-97/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 27 lutego 2015 r. - Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.171.17/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 27 lutego 2015 r. - Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën
(Sprawa C-97/15)

Język postępowania: niderlandzki

(2015/C 171/19)

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2015 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Sprengen/Pakweg Douane BV

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Pytania prejudycjalne

1)
Czy uwagę 5C akapit ostatni do działu 84 CN - ewentualnie z uwzględnieniem załączników A i B do Information Technology Agreement - należy interpretować w ten sposób, że urządzenia takie jak opisane w niniejszym wyroku urządzenia screenplay należy klasyfikować jako "napędy dysków twardych" do podpozycji 8471 70 50 CN, chociaż posiadają cechy i właściwości, które umożliwiają im odtwarzanie na odbiorniku telewizyjnym lub monitorze wideo zapisanych na twardych dyskach danych multimedialnych po ich przetworzeniu na sygnały analogowe?
2)
Jeżeli na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi przeczącej: Czy pozycję 8521 CN należy interpretować wtedy w ten sposób, że urządzenia takie jak screenplay należy klasyfikować do tej pozycji nawet wtedy, gdy funkcja odtwarzania wideo nie jest ich jedyną funkcją, lecz funkcją podstawową?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.