Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.4/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lutego 2016 r. - Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Komisja Europejska
(Sprawa C-94/15 P) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejski rynek wosków parafinowych i niemiecki rynek gaczu - Ustalanie cen i podział rynków - Obowiązek uzasadnienia - Dowód naruszenia - Przeinaczenie dowodów)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 112/06)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (przedstawiciele: U. Itzen i J. Ziebarth, Rechtsanwältinen)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Sauer, C. Vollrath i L. Wildpanner, pełnomocnicy, A. Böhlke, Rechtsanwalt)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 127 z 20.4.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.