Sprawa C-69/22: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 15 maja 2023 r. - Komisja Europejska v. Rumunia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.321.50/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2023 r.

Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 15 maja 2023 r. - Komisja Europejska/Rumunia
(Sprawa C-69/22) 1

Język postępowania: rumuński

(2023/C 321/54)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2023 r.)

Prezes szóstej izby Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 171 z 25.04.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.