Sprawa C-642/211, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor i in.: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 16 maja 2023 r. - P.C.H. v. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie, przy udziale: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.321.50/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2023 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 16 maja 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bihor - Rumunia) - P.C.H./ Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie §i Justitie, przy udziale: Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
(Sprawa C-642/211, Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor i in.) 1

Język postępowania: rumuński

(2023/C 321/53)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2023 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 95 z 28.02.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.