Sprawa C-571/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 czerwca 2022 r. w sprawie T-739/20 Unite the... - OpenLEX

Nowość Sprawa C-571/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 czerwca 2022 r. w sprawie T-739/20 Unite the Union / EUIPO - WWRD Ireland (WATERFORD), wniesione w dniu 25 sierpnia 2022 r. przez Unite the Union

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.24.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 stycznia 2023 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 czerwca 2022 r. w sprawie T-739/20 Unite the Union / EUIPO - WWRD Ireland (WATERFORD), wniesione w dniu 25 sierpnia 2022 r. przez Unite the Union
(Sprawa C-571/22 P)

Język postępowania: angielski

(2023/C 24/27)

(Dz.U.UE C z dnia 23 stycznia 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Unite the Union (przedstawiciele: B. O'Connor, avocat, i M. Hommé, avocat)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), WWRD Ireland IPCO LLC

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2022 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostało przyjęte do rozpoznania i że Unite the Union pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.