Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.129.14/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover - Niemcy) - Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH
(Sprawa C-520/16) 1

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 129/22)

(Dz.U.UE C z dnia 15 grudnia 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 30 z 30.1.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.