Sprawa C-506/19 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2021 r. - Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines, Safiran Payam Darya Shipping Lines, Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH v. Rada Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.182.49/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 maja 2021 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 lutego 2021 r. - Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd, IRISL Europe GmbH / Rada Unii Europejskiej
(Sprawa C-506/19 P) 1

Język postępowania: angielski

(2021/C 182/64)

(Dz.U.UE C z dnia 10 maja 2021 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 319 z 23.09.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.