Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.13/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 marca 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 marca 2017 r. - Komisja Europejska/Wielkie Księstwo Luksemburga, wspierane przez: Republikę Francuską
(Sprawa C-489/16) 1

Język postępowania: francuski

(2017/C 202/21)

(Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 410 z 7.11.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.