Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě (Republika Czeska) w dniu 18 sierpnia 2015 r. - Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje
(Sprawa C-447/15)

Język postępowania: czeski

(2015/C 389/16)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

Krajský soud v Ostravě

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ivo Muladi

Strona pozwana: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy art. 4 dyrektywy 2003/59/WE 1 sprzeciwiają się uregulowaniom krajowym, które ustanawiają dodatkowe warunki dotyczące zwolnienia z wymogu uzyskania wstępnej kwalifikacji przez kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób.

1 Dz.U. 2003 L 226, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.