Sprawa C-391/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony w dniu 29 lipca 2020 r. przez Satversmes tiesa (Łotwa) -Boriss Cilevičs i in / Latvijas Republikas Saeima.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.359.6/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony w dniu 29 lipca 2020 r. przez Satversmes tiesa (Łotwa) -Boriss Cilevics i in / Latvijas Republikas Saeima
(Sprawa C-391/20)

Język postępowania: łotewski

(2020/C 359/10)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2020 r.)

Sąd odsyłający

Satversmes tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Satversmes tiesa Boriss Cilevics, Valerijs Agesins, Vjaceslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Arturs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitälijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jänis Krisäns, Jänis Urbanovics, Lubova Svecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regina Locmele-Lunova, Ivars Zarins

Instytucja, od której pochodzi zaskarżony akt: Latvijas Republikas Saeima.

Pytania prejudycjalne

1)
Czy przepisy takie jak będące przedmiotem postępowania głównego stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości ustanowionej w art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub ewentualnie swobody świadczenia usług zagwarantowanej w art. 56 [tego traktatu], jak również swobody przedsiębiorczości uznanej w art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?
2)
Jakie względy należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy takie przepisy są uzasadnione, właściwe i proporcjonalne w stosunku do ich zgodnego z prawem celu, jakim jest ochrona języka urzędowego jako przejawu tożsamości narodowej?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.