Sprawa C-39/15: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Wuppertal (Niemcy) w dniu 2 lutego 2015 r. - Hartmut Frenzel/Marina Oolderhuuske BV.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.155.7/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Wuppertal (Niemcy) w dniu 2 lutego 2015 r. - Hartmut Frenzel/Marina Oolderhuuske BV
(Sprawa C-39/15)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 155/08)

(Dz.U.UE C z dnia 11 maja 2015 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Wuppertal

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Hartmut Frenzel

Strona pozwana: Resort Marina Oolderhuuske BV

Mocą postanowienia Trybunału z dnia 26 lutego 2015 r. sprawa została wykreślona.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.