Dz.U.UE.C.2018.436.15/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wniosek o wydanie o orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Rumunia) w dniu 30 maja 2018 r. - SC Beny Alex Srl / Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni
(Sprawa C-353/18)

Język postępowania: rumuński

(2018/C 436/19)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Strony

Wnosząca odwołanie: SC Beny Alex Srl

Druga strona postępowania: Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

Postanowieniem z dnia 17 października 2018 r., Trybunał (ósma izba) stwierdził oczywistą niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.