Sprawa C-307/12: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2012 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Bułgarii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.63.15/5

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2013 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 11 grudnia 2012 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Bułgarii

(Sprawa C-307/12)(1)

(2013/C 63/29)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 2 marca 2013 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 295 z 29.9.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.