Sprawa C-299/15: Postanowienie Prezesa dziewiątej izby Trybunału z dnia 16 lipca 2015 r. - (wniosek o wydanie przeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de premiere instance de Bruxelles - Belgia) - Daniele Striani, Mad Management SPRL, Franck Boucher, e.a., RFC. Seresien ASBL/Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football - Association (URBSFA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.354.29

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2015 r.

Postanowienie Prezesa dziewiątej izby Trybunału z dnia 16 lipca 2015 r. - (wniosek o wydanie przeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgia) - Daniele Striani, Mad Management SPRL, Franck Boucher, e.a., RFC. Seresien ASBL/Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football - Association (URBSFA)
(Sprawa C-299/15) 1

Język postępowania: francuski

(2015/C 354/31)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2015 r.)

Prezes dziewiątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 270 z 17.8.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.