Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.224.32/5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 września 2006 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 czerwca 2006 r. (wniosek hof van beroep te Antwerpen - Belgia o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) - Postępowanie karne przeciwko Werner Bouwens

(Sprawa C-272/05)(1)

(2006/C 224/65)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2006 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 217 z 3.9.2005 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.