Sprawa C-222/03 P: Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) v.... - OpenLEX

Sprawa C-222/03 P: Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.93.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie C-222/03 P Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Odwołanie - EFOGR - Poprawienie warunków przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych - Projekt budowy instalacji do magazynowania, przetwórstwa i sprzedaży oliwy z oliwek - Zasada proporcjonalności - Siła wyższa - Prawo do obrony)

(2005/C 93/07)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 16 kwietnia 2005 r.)

W sprawie C-222/03 P, mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, które wpłynęło w dniu 21 maja 2003 r., wniesione przez Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO), (adwokaci: E. Cappelli, P. De Caterini i A. Bandini), w której drugą stroną jest Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: L. Visaggio i C. Cattabriga, wspierani przez adwokata: M. Moretto), Trybunał (piąta izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, C. Gulmann i J. Klučka (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 16 grudnia 2004 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Odwołanie zostaje oddalone

2) L'Associazione Produttori Olivicoli Laziali i l'Associazione Italiana Produttori Olivicoli zostają obciążone kosztami niniejszego odwołania.

______

(1) Dz.U C 171 z 19.07.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.