Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.14/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 marca 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 30 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg - Niemcy) - Thomas Hübner/LVM Lebensversicherungs AG
(Sprawa C-11/17) 1

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 202/25)

(Dz.U.UE C z dnia 30 marca 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 112 z 10.4.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.