Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.76.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 marca 2012 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2012 r. przez Den norske Forleggerforening przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA

(Sprawa E-1/12)

(2012/C 76/10)

(Dz.U.UE C z dnia 15 marca 2012 r.)

W dniu 9 stycznia 2012 r. do Trybunału EFTA została wniesiona skarga przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA przez Den norske Forleggerforening, którego reprezentantem prawnym jest adwokat Jan Magne Juuhl-Langsethi Peter Dyrberg, Advokatfirmaet Schjødt, Munkedamsveien 45, N-0201 Oslo, Norwegia.

Skarżący występuje do Trybunału EFTA o:

1) stwierdzenie nieważności decyzji nr 311/11/COL Urzędu Nadzoru EFTA, oraz
2) obciążenie Urzędu Nadzoru EFTA kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

stroną skarżącą jest Norweskie Stowarzyszenie Wydawców. Jego członkami są wydawnictwa z Norwegii,
skarżący wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji nr 311/11/COL Urzędu Nadzoru EFTA przyjętej w dniu 12 października 2011 r.,
skarżący twierdzi między innymi, że Urząd Nadzoru EFTA:
nie wszczął formalnego postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 1 ust. 2 części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale, oraz
nie przedstawił wystarczającego uzasadnienia swojej decyzji zgodnie z art. 16 porozumienia o nadzorze i Trybunale.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.