Rozporządzenie delegowane 154/2013 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.48.1

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 154/2013
z dnia 18 grudnia 2012 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008(1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 4 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 (rozporządzenia w sprawie GSP) określono kryteria dotyczące przyznawania preferencji taryfowych przewidzianych w rozwiązaniu ogólnym w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP). Wynika z nich, że kraj, który został sklasyfikowany przez Bank Światowy jako kraj o wysokim dochodzie lub o średnio-wysokim dochodzie przez trzy kolejne lata, nie powinien korzystać z takich preferencji.

(2) Wykaz krajów korzystających objętych rozwiązaniem ogólnym w ramach GSP ustanowiono w załączniku II do rozporządzenia w sprawie GSP.

(3) Komisja otrzymała uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE, aby przeprowadzać przegląd załącznika II do dnia 1 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie GSP, jak przewidziano w art. 5 ust. 2.

(4) Republika Azerbejdżanu oraz Islamska Republika Iranu zostały sklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o średnio-wysokim dochodzie w latach 2010, 2011 i 2012.

(5) W związku z powyższym Republika Azerbejdżanu oraz Islamska Republika Iranu powinny zostać usunięte z wykazu krajów korzystających objętych rozwiązaniem ogólnym w ramach GSP, a załącznik II do rozporządzenia w sprawie GSP powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia przypadającego rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK II

Kraje korzystające(1) objęte rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)

Kolumna A: kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B: nazwa

AB
AFAfganistan
AMArmenia
AOAngola
BDBangladesz
BFBurkina Faso
BIBurundi
BJBenin
BOBoliwia
BTBhutan
CDDemokratyczna Republika Konga
CFRepublika Środkowoafrykańska
CGKongo
CKWyspy Cooka
CNChińska Republika Ludowa
COKolumbia
CRKostaryka
CVRepublika Zielonego Przylądka
DJDżibuti
ECEkwador
ERErytrea
ETEtiopia
FMMikronezja (Sfederowane Stany Mikronezji)
GEGruzja
GMGambia
GNGwinea
GQGwinea Równikowa
GTGwatemala
GWGwinea Bissau
HNHonduras
HTHaiti
IDIndonezja
INIndie
IQIrak
KGRepublika Kirgiska
KHKambodża
KIKiribati
KMKomory
LALaotańska Republika Ludowo-Demokratyczna
LKSri Lanka
LRLiberia
LSLesotho
MGMadagaskar
MHWyspy Marshalla
MLMali
MMBirma/Myanmar
MNMongolia
MRMauretania
MVMalediwy
MWMalawi
MZMozambik
NENiger
NGNigeria
NINikaragua
NPNepal
NRNauru
NUNiue
PAPanama
PEPeru
PHFilipiny
PKPakistan
PYParagwaj
RWRwanda
SBWyspy Salomona
SDSudan
SLSierra Leone
SNSenegal
SOSomalia
STWyspy Świętego Tomasza i Książęca
SVSalwador
SYSyryjska Republika Arabska
TDCzad
TGTogo
THTajlandia
TJTadżykistan
TLTimor Wschodni
TMTurkmenistan
TOTonga
TVTuvalu
TZTanzania
UAUkraina
UGUganda
UZUzbekistan
VNWietnam
VUVanuatu
WSSamoa
YEJemen
ZMZambia

Kraje korzystające objęte rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), które czasowo wycofano z tego rozwiązania w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z tych krajów

Kolumna A: kod alfabetyczny, zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów używany do celów unijnych statystyk handlu zagranicznego

Kolumna B: nazwa

AB
MMBirma/Myanmar"

______

(1) Niniejszy wykaz obejmuje kraje, w odniesieniu do których preferencje mogły zostać czasowo wycofane lub zawieszone. Komisja lub właściwe organy zainteresowanych krajów będą w stanie dostarczyć zaktualizowany wykaz.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.