Rozporządzenie 979/2004 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.180.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 979/2004
z dnia 14 maja 2004 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wymienia osoby fizyczne i prawne, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, agencje i inne jednostki poprzedniego rządu Iraku, objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) W dniu 26 kwietnia 2004 r., Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób fizycznych i prawnych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, agencji i jednostek poprzedniego rządu Iraku, względem których stosuje się zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. W związku z tym załącznik III powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(3) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie musi natychmiast wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2004 r.

W imieniu Komisji
Christopher PATTEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 924/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 100).

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony w następujący sposób:
1.
Dodaje się następujące instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, agencje, osoby prawne i jednostki:

1) AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB. Adres: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Iraq.

2) AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresy: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.

3) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, L TD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.

4) AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adres: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq.

5) AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Adres: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.

6) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adres: Iraq.

7) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresy: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10 631, Dubai, United Arab Emirates; b) 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.

8) AMANAT AL-ASIMA. Adres: P.O. Box 11 151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.

9) ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Adres: P.O. Box 22 055, Al-Shaikh Omar Street, Baghdad, Iraq.

10) ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT. Adres: P.O. Box 29 041, Baghdad, Iraq.

11) ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Adres: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq.

12) ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Adres: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq

13) AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE. Adres: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box 3270, Baghdad, Iraq.

14) AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adres: Ruggell, Liechtenstein.

15) BABYLON PROJECT. Adres: Hashmiya District, Babylon, Iraq.

16) BAGHDAD MUNICIPALITY. Adres: Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Iraq.

17) BAGHDAD STOCK EXCHANGE. Adres: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Iraq.

18) CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Adres: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq.

19) CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURGICAL TRAINING CENTRE. Adres: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Iraq.

20) DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION. Adres: P.O. Box 24 042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Iraq.

21) DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Adres: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq.

22) DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY. Adres: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Baghdad, Iraq.

23) DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Adres: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Iraq.

24) DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION. Adres: P.O. Box 20 107, New Baghdad Aqaba Bin Nafii Square, Baghdad, Iraq.

25) DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES (alias DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES). Adresy: a) P.O. Box 17 041, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 17 014, Al-Hurriya, Baghdad, Iraq.

26) DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION. Adres: P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No 137/327, Baghdad, Iraq.

27) DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL. Adres: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Iraq.

28) DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT. Adres: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Iraq.

29) DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY (alias DIWANIYA COTTON STATE COMPANY). Adresy: a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq; b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Iraq.

30) ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY. Adres: P.O. Box 11 359, Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.

31) FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY. Adres: Karh - Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, Iraq.

32) FINE TEXTILE STATE COMPANY. Adres: P.O. Box 2, Hilla, Iraq.

33) GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG. Adres: Ahrar, Kut, Iraq.

34) GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS. Adres: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al- Khalis, Iraq.

35) GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS. Adres: P.O. Box 21 015, Battawin, Baghdad, Iraq.

36) GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Adresy: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq; b) Milla, Iraq; c) Basrah, Iraq; d) Kerbala, Iraq; e) Diwaniya, Iraq; f) Najaf, Iraq; g) Mosul, Iraq; h) Arbil, Iraq; i) Kirkuk, Iraq; j) Nasiriya, Iraq; k) Samawa, Iraq; l) Baquba, Iraq; m) Amara, Iraq; n) Sulaimaniya, Iraq; o) Dohuk, Iraq.

37) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH. Adres: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq.

38) GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Adresy: a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 17 011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq.

39) GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING (alias a) GRAIN BOARD OF IRAQ; b) STATE ORGANIZATION OF GRAIN). Adresy: a) P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Baghdad, Iraq.

40) GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Adres: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.

41) GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN. Adres: P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq.

42) GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS. Adres: P.O. Box 21 035, General Ramadi Street, entrance of Agaruf Street, Baghdad, Iraq.

43) GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT. Adres: P.O. Box 21, Fallouja, Iraq.

44) GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (alias STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Adresy: a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq.

45) GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Adres: P.O. Box 10 028, Karrada, no. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq.

46) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY). Adres: P. O. Box 9114, Khadhumiya, Baghdad, Iraq.

47) GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Adres: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Iraq.

48) IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adres: P.O. Box 9, Idleb, Iraq.

49) IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC). Adres: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14 077, Baghdad, Iraq.

50) INDUSTRIAL COMPLEX - DIALA. Adres: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Iraq.

51) INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Adres: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq.

52) IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Adres: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq.

53) IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT. Adres: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Baghdad, Iraq.

54) IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Adres: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Iraq.

55) IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES. Adres: P.O. Box 29 029, Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.

56) IRAQI FAIRS ADMINISTRATION. Adres: Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.

57) IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY. Adresy: a) Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Baghdad, Iraq.

58) IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC), including its subsidiaries and associated companies: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS. Adresy: a) Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box, 476, Baghdad, Iraq; b) P. O. Box 1, Kirkuk, Iraq; c) P.O. Box 240, Basrah, Iraq.

59) IRAQI NEWS AGENCY. Adres: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Baghdad, Iraq.

60) IRAQI OIL TANKERS COMPANY (alias IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE). Adres: P.O. Box 37, Basrah, Iraq.

61) IRAQI REFRESHMENT COMPANY. Adres: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za'Faraniya, Industrial Area, Baghdad, Iraq.

62) IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING. Adres: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.

63) IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION. Adres: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq.

64) IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION (alias IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS). Adres: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq.

65) IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI STATE TEXTILE COMPANY). Adres: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq.

66) IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT (alias IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adresy: (a) Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10 026, Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box 10 026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Baghdad, Iraq.

67) IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Adres: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq.

68) KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY (alias a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT, b) KUT INDUSTRIAL COMPANY). Adresy: a) P.O. Box 25, Kut, Iraq; Kut Opp, Al-Zahra Town, Iraq; b) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq.

69) LIGHT INDUSTRIES COMPANY. Adres: P.O. Box 164 Baghdad, Za'Afaraniya, Baghdad, Iraq.

70) LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adres: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry Switzerland. Other information: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland).

71) MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE. Adresy: a) P.O. Box 9, Amara, Maysan, Iraq; b) P.O. Box 3028, Maysan, Iraq.

72) MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA. Adres: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq.

73) MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adres: Baghdad, Iraq.

74) MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Other information: Federal No. CH-660-0-469-982-0 (Switzerland).

75) MINISTRY OF OIL [IRAQ]. Adres: P.O. Box 6178, Baghdad, Iraq.

76) MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION. Adres: P.O. Box 19 055, Palestine Street, near Al-Shaab Stadium, Baghdad, Iraq.

77) MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE. Adres: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Iraq.

78) MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Adres: P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Iraq.

79) MONTANA MANAGEMENT, INC. Adres: Panama.

80) MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Adres: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.

81) MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adres: P.O. Box 18, Mosul, Iraq.

82) MOSUL SUGAR STATE COMPANY (alias MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE). Adres: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Iraq.

83) NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT. Adres: P.O. Box 20 195, New Baghdad, Nahrawan, Baghdad, Iraq.

84) NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION. Adres: P.O. Box 31, Nassiriyah, Iraq.

85) NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY. Adres: Rashid Street, P.O. Box 11 387, Baghdad, Iraq.

86) NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Adres: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.

87) NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq.

88) NATIONAL COMPUTER CENTRE. Adres: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq.

89) NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE. Adres: P.O. Box 12 014, Al- Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq.

90) NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Adres: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq.

91) NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]. Adresy: a) Khullani Street, P.O. Box 248, Baghdad, Iraq; b) Aman Building, Khullani Square, Baghdad, Iraq.

92) NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE. Adres: P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq.

93) NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY (alias NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE). Adres: P.O. Box 6, Arbil, Iraq.

94) NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Adres: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.

95) NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Adres: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq.

96) NORTH REFINERIES COMPANY. Adres: Baiji, Iraq.

97) NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Adres: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Iraq.

98) NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE. Adres: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Iraq.

99) RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS (alias STATE ORGANIZATION FOR DAMS). Adresy: a) Saddoun St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5982, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.

100) RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Adres: a) P.O. Box 14 186, Baghdad-Bab-Al- Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, Iraq.

101) RAYON STATE ESTABLISHMENT (alias RAYON STATE COMPANY). Adres: P.O. Box 11 230, Hindiya, Babylon, Iraq.

102) READY MADE CLOTHES CO. SA. Adres: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq.

103) SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE. Adres: P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq.

104) SOUTH REFINERIES COMPANY. Adres: Basra, Iraq.

105) SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Adres: P.O. Box 5, Samawah, Iraq.

106) SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Iraq.

107) STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI. Adres: Dujail - Salah Eldin, Iraq.

108) STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB. Adres: Mussayib Establishment, Babylon, Iraq.

109) STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT (alias STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE). Adres: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Baghdad, Iraq.

110) STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, (b) KIMADIA). Adres: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.

111) STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES (alias a) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES, b) STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS, c) STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY). Adresy: a) P.O. Box 1118, Waziria, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Baghdad, Iraq; c) 4/356 Al Masbah Building, P.O. Box 1098, Baghdad, Iraq.

112) STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Adres: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq.

113) STATE COMPANY FOR MACHINERY (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR). Adresy: a) Sara Camp, P.O. Box 2218, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 12 050, Al-Doura, Baghdad, Iraq.

114) STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS (alias STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS). Adresy: a) Ministry of Oil Complex, Port Said St., P.O. Box 198, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 198, Sadoon St., Baghdad, Iraq.

115) STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT. Adres: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Iraq.

116) STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Adres: P.O. Box 19 036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.

117) STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Adres: P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq.

118) STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Adres: P.O. Box 22 072, Al-Nahtha, near Sharki Baghdad Station, Baghdad, Iraq.

119) STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY (alias a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE, b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS, c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS). Adresy: a) Street no. 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 1011, Basil Square, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Baghdad, Iraq.

120) STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Adres: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq.

121) STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS. Adres: P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq.

122) STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Adres: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq.

123) STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY (alias STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES). Adres: P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Iraq.

124) STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Adresy: a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq.

125) STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES (alias STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE). Adres: P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq.

126) STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Adres: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.

127) STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS. Adres: P.O. Box 11 183, Baghdad, Iraq.

128) STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL WATER (alias STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS). Adresy: a) P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 2108, Al- Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.

129) STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES (alias STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS). Adres: P.O. Box 271, Samara, Iraq.

130) STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 74, Basrah, Iraq.

131) STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES. Adres: Ramadi, Al Anbar, Iraq.

132) STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Adresy: a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.

133) STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS (alias HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY). Adres: Al Nasir Square, Arbil, Iraq.

134) STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Adresy: a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq; b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Iraq.

135) STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS. Adres: Karantina, near Sarafiya Bridge, Baghdad, Iraq.

136) STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES (alias STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY). Adres: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq.

137) STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq.

138) STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Adres: Daura, P.O. Box 12 014, Baghdad, Iraq.

139) STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES. Adresy: a) P.O. Box 5763, Iskandariya, Iraq; b) P.O. Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Iraq.

140) STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES. Adres: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Iraq.

141) STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES. Adresy: a) P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq.

142) STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq.

143) STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS. Adres: P.O. Box 5890, Alwiya, near Unknown Soldier, Saadoun Street, Baghdad, Iraq.

144) STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq.

145) STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Adres: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq.

146) STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES. Adresy: a) P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3095, Andalus Square, Baghdad, Iraq.

147) STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES). Adresy: a) Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq.

148) STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS. Adres: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Baghdad, Iraq.

149) STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES. Adresy: a) Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Iraq; b) Manadhira, Al-Najaf, Iraq.

150) STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA / DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX. Adres: P. O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Iraq.

151) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING. Adres: Eastern Karrda, Baghdad, Iraq.

152) STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Adres: P.O. Box 16, Misan, Iraq.

153) STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Adres: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Iraq.

154) STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING. Adres: P.O. Box 3069, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.

155) STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING. Adres: P.O. Box, 6073, Al-Mansoor, Baghdad, Iraq.

156) STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Adres: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq.

157) STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Adres: Dora, Baghdad, Iraq.

158) STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Adres: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq.

159) STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM. Adres: Haklanya, Haditha, Iraq.

160) STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM. Adres: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Iraq.

161) STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Adres: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq.

162) STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Adres: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.

163) STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Adres: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq.

164) STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM. Adres: Ninewa Governorate, Mosul, Iraq.

165) STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS. Adres: Sinak, Baghdad, Iraq.

166) STATE OIL MARKETING ORGANIZATION. Adres: P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Iraq.

167) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING. Adres: Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq.

168) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES (alias a) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, b) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, b) CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION, d) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES). Adresy: a) P.O. Box 26 028, Waziriya, opp Al Bakr University, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 96 101, Abu Nuvas St., Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 26 061, Al Wazeria, Baghdad, Iraq; Swaira- Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq; d) P.O. Box 1045, Waziriyah, Baghdad, Iraq.

169) STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION. Adres: Zafaraniya Area, near Post Office, Baghdad, Iraq; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Baghdad, Iraq.

170) STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS (alias a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING, b) DESIGN AND STUDIES SECTION, c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION, d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION, e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION). Adresy: a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq; c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; d) Maysan, Iraq.

171) STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES. Adres: Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Baghdad, Iraq.

172) STATE ORGANIZATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq.

173) STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY (alias a) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; b) STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS). Adresy: a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 230, Basrah, Iraq; c) P.O. Box 14 171 Jumhuriya St., Maidan Building no. 9, Baghdad, Iraq.

174) STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adresy: a) Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq.

175) STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES (alias a) STATE FISHERIES ORGANIZATION, b) STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES, c) STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES). Adresy: a) P.O. Box 3296, near Aqaba Bin Nafa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 260, Basrah, Iraq.

176) STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq.

177) STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT. Adres: Khullani Square, Khulafa St., Baghdad, Iraq.

178) STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Adresy: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq; b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14 186, Baghdad, Iraq.

179) STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS, c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS). Adresy: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq; c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq; d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.

180) STATE ORGANIZATION FOR MINERALS. Adres: P.O. Box 2330, Sa'doon Street, Baghdad, Iraq.

181) STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION (alias STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS). Adres: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box 302, Baghdad, Iraq.

182) STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES (alias a) STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION, b) STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS), c) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA), d) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA), e) STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE), f) STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS). Adresy: a) Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Baghdad, Iraq; b) Nassiryah, Iraq; c) Kirkuk, Iraq; d) Hilla, Iraq; e) Yousufia, Iraq.

183) STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES. Adres: Khullani St., Baghdad, Iraq.

184) STATE ORGANIZATION FOR TOURISM. Adresy: a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.

185) STATE ORGANIZATION OF HOUSING. Adres: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq.

186) STATE SEWING COMPANY. Adres: P.O. Box 14 007, Waziriya, Baghdad, Iraq.

187) STATE STEEL PIPES COMPANY. Adres: P.O. Box 352, Um Qasr, Basrah, Iraq.

188) STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D. Adresy: a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq; b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq.

189) STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS. Adresy: a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.

190) STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS. Adresy: a) P.O. Box 602-5720, Baghdad, Iraq; b) Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Baghdad, Iraq.

191) STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Adresy: a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq; b) Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq.

192) STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Adres: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, Iraq.

193) STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Adres: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.

194) STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (alias STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER). Adres: Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq.

195) SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY (alias SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE). Adres: P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq.

196) TAJI INDUSTRIAL COMPLEX. Adres: P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Baghdad, Iraq.

197) VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES (alias VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING). Adres: Iskandariya-Babil, Iraq.

198) WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL). Adres: P.O. Box 101, Arbil, Iraq.

199) WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH (alias WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA). Adres: P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq.

2.
Dodaje się następujące osoby fizyczne:

1) Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Adres: Baghdad, Iraq. Passport No 035 667 (Iraqi).

2) Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi). Adres: Baghdad, Iraq. Passport No 212 331 (Iraqi).

3) Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Date of birth: 25 January 1932. Passport No H0044232 (Iraqi).

4) Adnan S. Hasan Ahmed (alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adres: Amman, Jordan.

5) Munir Al Qubaysi (alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Mamduh Awad, d) Munir A. Awad). Adres: Syria. Nationality: Iraqi.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.