Rozporządzenie 534/2005 ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się... - OpenLEX

Rozporządzenie 534/2005 ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.88.3

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 534/2005
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93(2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

(2) Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

ZAŁĄCZNIK

WyszczególnienieLiczba wartości jednostkowych na 100 kg
PozycjaGatunki, Odmiany, Kod CNEUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10Ziemniaki młode30,7417,95923,18229,03480,997.600,71
0701 90 50106,1421,4013,23125,667.368,621.191,21
281,8621,11
1.30Cebula (inna niż 33,5919,621.008,71250,24525,558.304,83
do sadzenia)115,9823,3814,46137,308.051,241.301,57
0703 10 19307,9723,06
1.40Czosnek 138,3480,794.154,491.030,662.164,5534.204,57
0703 20 00477,6696,2859,54565,4833.160,105.360,68
1.268,4094,99
1.50Pory 59,6734,851.791,98444,56933,6514.753,68
ex 0703 90 00206,0341,5325,68243,9114.303,162.312,26
547,1140,97
1.60Kalafior------
0704 10 00
1.80Kapusta biała i 60,8935,561.828,59453,64952,7215.055,05
czerwona210,2442,3826,21248,8914.595,332.359,49
0704 90 10558,2841,81
1.90Brokuły lub kalarepa (Brassica oleracea. var. ------
italica)------
ex 0704 90 90--
1.100Kapusta pekińska 104,0160,743.123,52774,901.627,4025.716,47
ex 0704 90 90359,1372,3944,77425,1524.931,204.030,39
953,6471,42
1.110Sałata głowiasta

0705 11 00

------
1.130Marchew37,3421,811.121,36278,19584,249.232,32
ex 0706 10 00128,9325,9916,07152,638.950,401.446,93
342,3625,64
1.140Rzodkiewka71,6541,842.151,72533,811.121,0817.715,46
ex 0706 90 90247,3949,8730,84292,8817.174,512.776,44
656,9449,20
1.160Groch (Pisum 367,79214,7911.045,092.740,115.754,6690.935,98
sativum)1.269,90255,98158,301.503,3888.159,1714.251,85
0708 10 003.372,15252,54
1.170Fasola
1.170.1- Fasola (Vigna

spp.,

Phaseolus

191,68111,945.756,391.428,072.999,1747.393,28
spp.)661,84133,4182,50783,5245.946,087.427,66
ex 0708 20 001.757,47131,62
1.170.2- Fasola

(Phaseolus

ssp., vulgaris

var.

Compressus

255,23149,057.664,811.901,513.993,4863.105,62
Savi)881,26177,64109,851.043,2861.178,639.890,16
ex 0708 20 002.340,13175,25
1.180Bób

ex 0708 90 00

------
1.190Karczochy

0709 10 00

------
1.200Szparagi
1.200.1- zielone266,99155,928.018,021.989,144.177,5166.013,65
ex 0709 20 00921,87185,83114,911.091,3563.997,8610.345,92
2.447,96183,33
1.200.2- pozostałe

ex 0709 20 00

552,61

1.908,04

322,72

384,62

16.595,37

237,84

4.117,04

2.258,84

8.646,43

132.460,11

136.632,30 21.413,56
5.066,70379,45
1.210Oberzyny 164,0195,784.925,291.221,882.566,1540.550,68
(baklazany)566,28114,1570,59670,3939.312,436.355,26
0709 30 001.503,73112,62
1.220Seler naciowy (Apium graveolens 117,1568,413.518,09872,781.832,9828.965,02
L., var. dulce)404,4981,5450,42478,8628.080,544.539,51
ex 0709 40 001.074,1080,44
1.230Pieprznik 926,44541,0427.821,926.902,1614.495,64229.062,29
jadalny3.198,81644,80398,743.786,92222.067,6735.899,55
0709 59 108.494,25636,14
1.240Papryka słodka 178,38104,175.356,951.328,972.791,0544.104,65
0709 60 10615,91124,1576,78729,1542.757,886.912,26
1.635,52122,49
1.250Koper

0709 90 50

------
1.270Słodkie ziemniaki, całe, świeże116,7868,203.507,04870,041.827,2228.873,98
(przeznaczone do spożycia przez ludzi)403,2281,2850,26477,3527.992,294.525,24
0714 20 101.070,7380,19
2.10Kasztany (Castanea spp.), świeże

ex 0802 40 00

------
2.30Ananas, świeży94,9255,432.850,51707,161.485,1623.468,67
ex 0804 30 00327,7466,0640,85387,9922.752,043.678,10
870,2865,18
2.40Awokado, świeże142,7883,384.287,891.063,762.234,0635.302,90
ex 0804 40 00493,0099,3861,45583,6434.224,895.532,81
1.309,1398,04
2.50Guawa, mango, świeże

ex 0804 50

------
2.60Słodkie pomarańcze, świeże:
2.60.1- Krwiste i

półkrwiste

0805 1010

------
------
--
2.60.2- Nawele,

Naweliny,

Nawelaty,

------
Salustiany,

Vernasy,

Valencjany,

Maltańskie,

Szamutiasy,

------
Ovalisy,

Trovita

i Hamliny

0805 10 30

--
2.60.3- Pozostałe------
0805 10 50------
--
2.70Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże
2.70.1- Klementynki106,2162,033.189,59791,291.661,8326.260,42
ex 0805 20 10366,7273,9245,71434,1425.458,544.115,64
973,8172,93
2.70.2- Monrealesy105,9061,853.180,41789,011.657,0426.184,81
i satsumas365,6773,7145,58432,8925.385,244.103,79
ex 0805 20 30971,0072,72
2.70.3- Mandarynki 66,6338,912.001,08496,431.042,5916.475,18
i wilkingi230,0746,3828,68272,3715.972,102.582,06
ex 0805 20 50610,9445,75
2.70.4- Tangeryny

i pozostałe

74,2443,362.229,56553,121.161,6418.356,36
ex 0805 20 70256,3451,6731,95303,4717.795,832.876,88
ex 0805 20 90680,7050,98
2.85Limy (Citrus aurantifolia), 58,1133,941.745,14432,94909,2514.368,04
świeże200,6540,4525,01237,5413.929,302.251,82
0805 50 90532,8139,90
2.90Grejpfruty, świeże
2.90.1- białe 71,0941,522.135,01529,661.112,3717.577,84
ex 0805 40 00245,4749,4830,60290,6017.041,092.754,87
651,8348,82
2.90.2- różowe 87,9651,372.641,45655,301.376,2321.747,47
ex 0805 40 00303,7061,2237,86359,5321.083,393.408,35
806,4660,40
2.100Winogrona 139,3581,384.184,971.038,222.180,4334.455,52
stołowe481,1696,9959,98569,6333.403,395.400,01
0806 10 101.277,7095,69
2.110Arbuzy34,3820,081.032,47256,14537,938.500,45
0807 11 00118,7123,9314,80140,538.240,891.332,23
315,2223,61
2.120Melony (inne niż arbuzy)
2.120.1- Amarillo,

cuper, honey

dew (w tym

57,6333,661.730,68429,35901,7114.248,99
cantalene),

onteniente,

piel de sapo

(w tym verde

liso),

198,9840,1124,80235,5713.813,892.233,16
rochet,

tendral,

futuro

ex 0807 19 00

528,3939,57
2.120.2- Pozostałe106,0161,913.183,72789,831.658,7626.212,04
ex 0807 19 00366,0573,7945,63433,3425.411,634.108,05
972,0172,79
2.140Gruszki
2.140.1- Gruszki -

Nashi (Pyrus

pyrifolia),

------
Pears - Ya

(Pyrus

bretscheideri)

------
ex 0808 20 50--
2.140.2- Pozostałe------
ex 0808 20 50------
--
2.150Morele705,36411,9321.182,675.255,0711.036,49174.400,26
0809 10 002.435,47490,93303,592.883,23169.074,7927.332,70
6.467,23484,34
2.160Wiśnie i czereśnie610,83356,7218.343,844.550,819.557,41151.027,72
0809 20 952.109,07425,14262,902.496,83146.415,9523.669,66
0809 20 055.600,52419,43
2.170Brzoskwinie147,2185,974.420,951.096,762.303,3836.398,36
0809 30 90508,30102,4663,36601,7535.286,915.704,50
1.349,75101,08
2.180Nektaryny118,4169,153.555,96882,171.852,7129.276,75
ex 0809 30 10408,8482,4150,96484,0128.382,764.588,37
1.085,6681,31
2.190Śliwki90,2252,692.709,25672,121.411,5622.305,71
0809 40 05311,5062,7938,83368,7621.624,583.495,84
827,1661,95
2.200Truskawki i 179,72104,965.397,241.338,972.812,0444.436,34
poziomki620,55125,0977,35734,6343.079,446.964,24
0810 10 001.647,82123,41
2.205Maliny304,95178,099.157,952.271,944.771,4375.398,89
0810 20 101.052,93212,25131,251.246,5173.096,5111.816,81
2.796,00209,39
2.210Owoce z gatunku Vaccinium1.455,44849,9843.708,3210.843,3222.772,69359.857,54
myrtillus 5.025,341.012,99626,425.949,26348.868,9756.398,30
0810 40 3013.344,49999,38
2.220Owoce kiwi (Actinidia chinensis64,6537,761.941,50481,661.011,5515.984,71
Planch.) 223,2245,0027,83264,2615.496,612.505,19
0810 50 00592,7644,39
2.230Granaty314,59183,729.447,452.343,764.922,2677.782,38
ex 0810 90 951.086,22218,95135,401.285,9275.407,2212.190,36
2.884,38216,01
2.240Khakis (w tym 143,4283,764.306,991.068,492.244,0035.460,10
owoce sharon)495,1999,8261,73586,2434.377,295.557,45
ex 0810 90 951.314,9698,48
2.250Liczi (śliwki chińskie)

ex 0810 90

------

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.