Dz.U.UE.C.2019.26.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilania zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE

(Niniejsza publikacja oparta jest na informacjach otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich)

(2019/C 26/01)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

WŁOCHY

Rodzina gazów2. rodzina3. rodzina
Grupa gazówGrupa HGrupa MGrupa B/PGrupa P
Gaz ziemny

(w tym biometan)

Mieszanka LPG

/powietrze

LPGPropan
minimalnamaksymalnaminimalnamaksymalnaminimalnamaksymalnaminimalnamaksymalna
Wartość opałowa brutto [MJ/m3]34,9545,28-47,67-125,81-95,65
Liczba Wobbego [MJ/m3]47,3152,33-42,29-87,33-76,84
Skład gazu (% łącznej zawartości):
Zawartość C1 - C5 w % (suma)---50----
Zawartość N2 + CO2 w % (a)02,5------
Zawartość CO w %00,1------
Zawartość węglowodorów nienasyconych w %--------
Zawartość wodoru w %00,5------
Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym-< 0,1 % 1,3-butadienu< 0,1 % 1,3-butadienu
Rodzina gazów2. rodzina3. rodzina
Grupa gazówGrupa HGrupa MGrupa B/PGrupa P
Gaz ziemny

(w tym biometan)

Mieszanka LPG

/powietrze

LPGPropan
minimalnamaksymalnaminimalnamaksymalnaminimalnamaksymalnaminimalnamaksymalna
Ciśnienie zasilania:
minimalnenominalnemaksymalneminimalnenominalnemaksymalneminimalnenominalnemaksymalneminimalnenominalnemaksymalne
Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]1720251720252028-3035253745
Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] (b)152028
Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] (c)1,0-2,0
Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto są następujące:
Referencyjna temperatura spalania [°C]15 °C
Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]15 °C
Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]1 013,25 mbar
(a) Jedynie CO2.

(b) Podane wartości ciśnienia minimalnego i maksymalnego stanowią technicznie dopuszczalne wartości graniczne (UNI 11323:2016), dla ograniczonych przedziałów czasowych, z uwzględnieniem naturalnych wahań ciśnień w sieciach przesyłowych gazu.

(c) Wartości podane w odniesieniu do angielskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe.