Regulation (EEC) No 187/73 of the Council of 23 January 1973 amending Regulation (EEC) No 805/68 as regards the import rules for beef and veal.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1973.25.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 stycznia 1973 r.